A Transient Goose
November 2, 2017

Pavel Vashchilin,
Yanina Kolesnichenko,
Tatiana Rozova,
Oleg Topolyanskiy,
Valery Troshin,
Alena Khovanskaya,
Julia Chebakova,
Eduard Chekmazov,
Kristina Babushkina,
Xeniya Teplova,
Aleksey Krasnyonkov