The Overcoat
November 10, 2017

Akaky Akakievich BashmachkinAvangard Leontyev
Idea of the overcoatJulia Chebakova
Grigory PetrovichValery Khlevinskiy
OfficialsValery Troshin,
Artem Bystrov,
Valery Malinin