V.G.
November 18, 2017

Evgeniya Dobrovol'skaya,
Xeniya Teplova,
Igor Hripunov,
Nikolay Efremov,
Marusya Pestunova,
Vladimir Timofeev,
Evgeny Sytyi,
Nadezhda Kaleganova,
Olga Voronina,
Veronika Timofeeva