Witness for the Prosecution
November 21, 2017

Romain Renata Litvinova
Sir Wilfrid Sergei Chonishvili
prosecutor MyersEvgeniya Dobrovol'skaya
Leonard VoleIgor Vernik
Janet McKenzieMariya Sokova
MayhewAlexey Agapov
Judge WainwrightYury Kravets
Inspector HearneOleg Topolyanskiy
Doctor WyethArtem Sokolov
BailiffKirill Trubetskoy
Emily French and StenographerTatiana Rozova
Detective in plain clothes and the Policeman in courtKirill Vlasov
Second PolicemanDenis Bobyshev
Foreman of juryRimma Korosteleva