Kreitser's Sonata
December 1, 2017

PozdnishevMikhail Porechenkov
Fellow-travellerAlexey Agapov
Lisa, GirlNatasha Shvets
Polina, LadySvetlana Kolpakova
Trukhachevsky,Shop-assistantSergey Shnirev
Merchant, EgorVictor Kulukhin