The Duel
December 3, 2017

LaevskyAlexander Usov
Von KorenEvgeny Miller
SamoylenkoDmitry Nazarov
Nadezhda FyodorovnaNatalia Rogozhkina
Pobedov,Valery Troshin
Maria KonstantinovnaOlga Vasil'eva
KirilinAlexey Agapov
MustafaVictor Kulukhin
StudentDmitry Kuptsov