The humpbacked little horse
December 24, 2017

TsarSergey Belyaev
IvanAleksey Varushenko
Humpbacked Little horseAleksey Krasnyonkov
Ordinary girl, Mare, Tsarl MaidenSvetlana Kolpakova
Old manIgor Hripunov
GavrilaVictor Khorinyak
DanilaArtyom Volobuev
HorsesNadezhda Zharycheva,
Anastasia Skorik
Servant of the bedroomEduard Chekmazov
MayorAlexey Agapov
GuardsDenis Bobyshev,
Rostislav Lavrentiev
HeraldValery Zazulin
MerchantsDenis Bobyshev,
Kirill Trubetskoy,
Valery Zazulin
Whale, The FishRostislav Lavrentiev
SunPavel Vashchilin
New MoonKirill Trubetskoy
FishermenDenis Bobyshev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Victor Khorinyak,
Artyom Volobuev,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov
RuffIgor Hripunov
PikeMariya Sokova
Sheat-fishNikolay Salnikov
HerringsMaria Zorina,
Sofiya Ardova
Countrymen and Countrywomen, Shop assistants and Customers, Stars and FishPavel Vashchilin,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Kirill Trubetskoy,
Igor Hripunov,
Maria Zorina,
Anastasia Skorik,
Mariya Sokova,
Denis Bobyshev,
Nadezhda Zharycheva,
Yulia Kovalyova,
Artyom Volobuev,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Sofiya Evstigneeva,
Sofiya Ardova,
Anton Efremov