The humpbacked little horse
January 21, 2018

TsarSergey Belyaev
IvanAleksey Varushenko
Humpbacked Little horseSergey Medvedev
Ordinary girl, Mare, Tsarl MaidenSvetlana Kolpakova
Old manIvan Dergachov
GavrilaAleksey Kirsanov
DanilaDmitry Cheblakov
HorsesNadezhda Zharycheva,
Anastasia Skorik
Servant of the bedroomEduard Chekmazov
MayorAlexey Agapov
GuardsDenis Bobyshev,
Rostislav Lavrentiev
HeraldValery Zazulin
MerchantsDenis Bobyshev,
Kirill Trubetskoy,
Valery Zazulin
Whale, The FishRostislav Lavrentiev
SunPavel Vashchilin
New MoonKirill Trubetskoy
FishermenDenis Bobyshev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Aleksey Kirsanov,
Dmitry Cheblakov
PikeMariya Sokova
Sheat-fishNikolay Salnikov
HerringsMaria Zorina,
Sofiya Ardova
Countrymen and Countrywomen, Shop assistants and Customers, Stars and FishPavel Vashchilin,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Kirill Trubetskoy,
Maria Zorina,
Anastasia Skorik,
Mariya Sokova,
Denis Bobyshev,
Nadezhda Zharycheva,
Yulia Kovalyova,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Sofiya Ardova,
Ivan Dergachov,
Dmitry Cheblakov,
Anton Efremov