The humpbacked little horse
January 21, 2018

TsarSergey Belyaev
IvanAleksey Varushenko
Humpbacked Little horseSergey Medvedev
Ordinary girl, Mare, Tsarl MaidenSvetlana Kolpakova
Old manIgor Hripunov
GavrilaVictor Khorinyak
DanilaArtyom Volobuev
HorsesXeniya Teplova,
Nadezhda Zharycheva
Servant of the bedroomPavel Vorozhtsov
MayorAlexey Agapov
GuardsDenis Bobyshev,
Rostislav Lavrentiev
HeraldValery Zazulin
MerchantsDenis Bobyshev,
Kirill Trubetskoy,
Valery Zazulin
Whale, The FishRostislav Lavrentiev
SunPavel Vashchilin
New MoonKirill Trubetskoy
FishermenDenis Bobyshev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Victor Khorinyak,
Artyom Volobuev,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov
PikeMariya Sokova
Sheat-fishNikolay Salnikov
HerringsMaria Zorina,
Sofiya Ardova
Countrymen and Countrywomen, Shop assistants and Customers, Stars and FishPavel Vashchilin,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Kirill Trubetskoy,
Igor Hripunov,
Maria Zorina,
Xeniya Teplova,
Mariya Sokova,
Denis Bobyshev,
Nadezhda Zharycheva,
Yulia Kovalyova,
Artyom Volobuev,
Valery Zazulin,
Nikolay Salnikov,
Sofiya Evstigneeva,
Sofiya Ardova,
Anton Efremov