Rebels
January 25, 2018

Artyom Volobuev,
Svetlana Ivanova-Sergeeva,
Aleksey Kirsanov,
Yury Kravets,
Nina Guseva,
Kuzma Kotrelyov,
Aleksandr Kuznetsov,
Sofiya Ardova,
Artem Sokolov,
Veronika Timofeeva,
Evgeny Sytyi,
Denis Burgazliev,
Grigoriy Siyatvinda,
Rostislav Lavrentiev,
Artem Bystrov,
Pavel Vorozhtsov,
Igor Vdovin,
Aleksey Varushenko,
Ulyana Glushkova,
Nikolay Salnikov,
Georgy Kovalev,
Oleg Gaas,
Inessa Chirkina,
Alexander Molochnikov,
Anton Efremov,
Vladimir Lyubimtsev,
Ivan Dergachov