V.G.
January 27, 2018

Evgeniya Dobrovol'skaya,
Xeniya Teplova,
Igor Hripunov,
Nikolay Efremov,
Mariya Pestunova,
Vladimir Timofeev,
Evgeny Sytyi,
Nadezhda Kaleganova,
Olga Voronina,
Veronika Timofeeva