Kreitser's Sonata
January 17, 2018

PozdnishevMikhail Porechenkov
Fellow-travellerAlexey Agapov
Lisa, GirlNatasha Shvets
Polina, LadyKsenia Lavrova-Glinka
Trukhachevsky,Shop-assistantSergey Shnirev
Merchant, EgorVictor Kulukhin