The Sleeping Prince
February 1, 2018

Nicholas VIIIKuzma Kotrelyov
CharlesDmitry Nazarov
Charles' wifeOlga Vasil'eva
MariaAlena Khovanskaya
LouisSofiya Ardova
Mary MorganXeniya Teplova
Peter NorthbrookAleksey Krasnyonkov
Countess Mode von MeisenbronnMariya Sokova
Baron SchwartzArmen Arushanyan
Personal footmen of the Great DukeGeorgy Kovalev,
Aleksey Kirsanov