The Siege
February 8, 2018

VeteranSergey Ugryumov
Young manPavel Vashchilin
First soldierIgor Zolotovitsky
Second soldierValery Troshin
Third soldierAlexander Usov
IkarosNikolay Salnikov
GoddessOlga Voronina