The Duel
February 20, 2018

LaevskyAlexander Usov
Von KorenEvgeny Miller
SamoylenkoDmitry Nazarov
Nadezhda FyodorovnaNatalia Rogozhkina
Pobedov,Valery Troshin
Maria KonstantinovnaOlga Vasil'eva
KirilinAlexey Agapov
AtchmianovArmen Arushanyan
MustafaVictor Kulukhin
StudentDmitry Kuptsov