Rebels
February 24, 2018

Artyom Volobuev,
Svetlana Ivanova-Sergeeva,
Aleksey Kirsanov,
Yury Kravets,
Nina Guseva,
Kuzma Kotrelyov,
Iliya Del,
Aleksandr Kuznetsov,
Sofiya Ardova,
Artem Sokolov,
Veronika Timofeeva,
Evgeny Sytyi,
Denis Burgazliev,
Grigoriy Siyatvinda,
Rostislav Lavrentiev,
Pavel Vorozhtsov,
Igor Vdovin,
Aleksey Varushenko,
Ulyana Glushkova,
Nikolay Salnikov,
Georgy Kovalev,
Oleg Gaas,
Artem Panchyk,
Vladimir Panchyk,
Inessa Chirkina,
Alexander Molochnikov,
Anton Efremov