Kreitser's Sonata
February 24, 2018

PozdnishevMikhail Porechenkov
Fellow-travellerAlexey Agapov
Lisa, GirlNatasha Shvets
Polina, LadySvetlana Kolpakova
Trukhachevsky,Shop-assistantSergey Shnirev
Merchant, EgorVictor Kulukhin