ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Anton Chekhov
Main Stage, 19:00
Featured:
Aleksandra Rebenok, , Sofiya Evstigneeva, Mariya Fomina, Sofiya Ernst and others