Ken Ludwig
Comedy byKen Ludwig
Main stage, 19:00
:
Natalia Shvets, Ksenia Lavrova - Glinka, Yury Chursin, Dmitry Dyuzhev, Svetlana Kolpakova .
sb.gifneh.gifvtb24.gif
aif.gifit.gifem.gifvd.giftvc.giftr.gif