ARTISTIC DIRECTOR Ч SERGEI ZHENOVACH
„айка
ћ’“

|Lyoha…|


Opening night: November 15, 2016
Running time: 1 h
Ticket price range: 500 rub.
designer
Dmitry Gorbas, Maria Belozertseva, Konstantin Zaikanov, Aleksey Ermolaev, Mariya Aligozhina
choreographer
Natalia Shurganova